ΡΩΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Sale!

21,00

Description

Το πληρέστερο και πιο αναγνωρισμένο εγχειρίδιο ρωσικής γραμματικής στα ελληνικά.
Περιέχονται όλοι οι κανόνες της ρωσικής γραμματικής αλλά και στοιχεία του συντακτικού της ρωσικής γλώσσας.
Η Ρωσική Γραμματική στα Ελληνικά του ORNIMI editions μεθοδοποιεί και κωδικοποιεί όλα όσα λείπουν από αντίστοιχα βιβλία:
Aπλή και κατανοητή παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων στα ρωσικά.
Εκατοντάδες παραδείγματα από τη σύγχρονη ρωσική πραγματικότητα
Σύγκριση-αντιπαραβολή με την ελληνική γραμματική
Έμφαση στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που δυσκολεύουν τους Έλληνες σπουδαστές της ρωσικής γλώσσας.
Το μόνο με αναλυτικούς πίνακες ρωσικών ρημάτων, προθέσεων και εκφράσεων
Επιμελημένη γραφική παρουσίαση και παραστατικά διαγράμματα
Απαραίτητο βοήθημα για τον καθηγητή και τον μαθητή μέσα και έξω από την τάξη
Για την απόκτηση όλων των διπλωμάτων ρωσικής γλώσσας, αλλά και για την προετοιμασία των φοιτητών ρωσικής φιλολογίας και ρωσικών Πανεπιστημίων.
Η Ρωσική Γραμματική στα Ελληνικά του ORNIMI editions επίσης καλύπτει όλα τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *