ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Sale!

21,00

Description

Η Ισπανική Γραμματική στα Ελληνικά είναι ένα πλήρες εγχειρίδιο γραμματικής το οποίο μεθοδοποιεί και κωδικοποιεί όλα όσα λείπουν από αντίστοιχα βιβλία.
Καλύπτει όλα τα επίπεδα (Α1, Α2, Β1, B2, C1, C2+) του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Απαραίτητο βοήθημα για τον καθηγητή και τον μαθητή, είναι μια εύχρηστη ”εγκυκλοπαίδεια” για τον ομιλητή – χρήστη της γλώσσας, ένα εγχειρίδιο επανάληψης, αυτοδιδασκαλίας και αναφοράς.
Περιλαμβάνει:
• Όλους τους κανόνες γραμματικής, αλλά και στοιχεία του συντακτικού της ισπανικής γλώσσας
• Απλή και κατανοητή παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων
• Εκατοντάδες παραδείγματα από τη σύγχρονη ισπανική πραγματικότητα
• Σύγκριση και αντιπαραβολή με την ελληνική γραμματική
• Πλούσιο υλικό για την επικοινωνιακή και καθημερινή χρήση της ισπανικής
• Επεξηγήσεις στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες που δυσκολεύουν τους έλληνες σπουδαστές της ισπανικής γλώσσας
• Επιμελημένη γραφική παρουσίαση, χρήσιμους αναλυτικούς πίνακες ισπανικών ρημάτων, προθέσεων και εκφράσεων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *